Organisatie

De Zindering is een vzw (in oprichting). De organisatie is gegroeid vanuit een initiatief van de parochie St-Maarten. Betrokken partners zijn Kerk in Kortrijk en Jona Kortrijk.

Meer over visie, missie en doelstellingen vind je hier binnenkort.

De leden van de Raad van Bestuur (in oprichting) zijn:

  • Marc Dhondt, voorzitter
  • Roos Herpelinck, secretaris
  • Carlos Vandorpe, penningmeester
  • Veerle Vandeputte, bestuurslid
  • Hugo Van Malder, bestuurslid
  • Geert Morlion, bestuurslid
  • Thomas Holvoet, bestuurslid