Gebruik

Wens je een lokaal of zaal te gebruiken in De Zindering dan kun je hiervoor informeren. 

Voor tarieven en reservaties telefoneren naar 0495242917